Tại sao chọn chúng tôi?

Phát triển sản phẩm

Xưởng

Các bước sản xuất

Khung gỗ sang gỗ

1. Lựa chọn chất liệu gỗ
2. Diệt và sấy khô côn trùng gỗ
3. Lựa chọn vật liệu
4. Kẹp gỗ
5. Lắp ghép khung gỗ
6. Hút ẩm trắng

Bức vẽ

1. Mài
2. Hoàn thiện/Sơn
3. Cài đặt phần cứng
4. Sấy sản phẩm cuối cùng

Đóng gói & Vận chuyển

1. Kiểm tra/Sửa chữa
2. Đóng gói
3. Lô hàng


  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • youtube