Còn nền kinh tế Trung Quốc thì sao?

Tôi nghĩ nhiều người sẽ có cùng câu hỏi, Trung Quốc hiện nay ra sao?Tôi muốn chia sẻ quan điểm của tôi.Thành thật mà nói, nền kinh tế Trung Quốc hiện nay quả thực đang gặp khó khăn lớn trước tác động lặp đi lặp lại của đại dịch, đặc biệt là vào năm 2022. Chúng ta phải thừa nhận và đối mặt với điểm này một cách thiết thực và thực tế, nhưng không được thờ ơ.Chúng ta phải tìm cách đối phó với nó.Vì vậy điều tôi học được là Trung Quốc đang sử dụng ba cách để thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này.
Đầu tiên, chúng ta sẽ theo đuổi các chính sách vĩ mô.Tôi nghĩ cần hiểu rằng, do áp lực suy thoái của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp phát triển bất động sản, gặp khó khăn về thanh khoản.Những khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong lịch sử và tình hình suy thoái kinh tế vĩ mô hiện nay gặp nhau dẫn đến khủng hoảng thanh khoản.Trong trường hợp này, chính sách tiền tệ mở rộng thay vào đó là chính sách ổn định.Kích thích phát triển kinh tế vĩ mô hiệu quả bằng cách tiếp tục tăng chi tiêu thực của chính phủ và tích cực mở rộng chính sách tiền tệ;Thứ hai, chúng tôi sẽ tập trung vào đầu tư và công nghiệp.Chủ yếu là cơ sở hạ tầng và đầu vào của ngành năng lượng mới;Thứ ba, chúng ta sẽ theo đuổi cải cách.Đầu tiên là doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân tư nhân.Chúng ta nên tìm mọi cách để khôi phục niềm tin của họ vào đầu tư và phát triển.Thứ hai là các nhân viên chính phủ kiểm soát các quyết định kinh tế.Theo quan điểm của chính phủ và kinh tế thị trường, chúng ta cần kích hoạt lại tính chủ động của các công chức nhà nước ở chính quyền địa phương và các cơ quan kinh tế trung ương để giữ hành vi của họ phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện đại.Đó là huy động sự nhiệt tình của mọi thành phần trong xã hội, để mọi tầng lớp trong xã hội đều có được lợi ích xứng đáng, phù hợp với mong muốn của mình khi tham gia các hoạt động kinh tế thị trường, đạt được sự thịnh vượng chung.
Trước những thay đổi lớn của kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19, Trung Quốc không chỉ cần cải thiện chính sách vĩ mô và đầu tư mà quan trọng hơn là nghiêm túc định hình lại cơ chế cải cách.

tin tức2_1


Thời gian đăng: 13-09-2022
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • youtube